Uppföljning och enkäter

Följ upp ditt event med snygga och smidiga enkäter som distribueras till deltagarna.
Boka demo

Enkel uppföljning – nyckeln till framgång

Har du lagt ner massor av arbete på att genomföra ett event eller en konferens? Har du gjort en uppföljning som många inte ens har svarat på, och som tar tid att sammanställa och få ut resultatet av?

Med Trippus kan du få respons på ditt event genom direktuppföljning via sms eller mail. Självklart kan du också göra andra undersökningar i samma verktyg.

Anpassade enkäter med relevanta frågor

Ett vanligt problem med uppföljningar via blanketter är att deltagarna många gånger får kryssa i ”deltog ej”, då enkäten är generell. Eftersom all information om vem som deltog i vilka aktiviteter och vem som bodde på vilket hotell finns i Trippus kan du anpassa enkäter med relevanta frågor utifrån mottagare. Det kommer att ge dig en högre svarsfrekvens!

Du kan välja att ställa flera typer av frågor: enval, flerval, gradering (1–5, 1–10 etc.) och fritextsvar.

Rapport med resultat i realtid

Att sammanställa resultat av enkäter är tidskrävande. I Trippus kan du följa resultatet av enkäterna fortlöpande – automatiskt sammanställda i en rapport. Du ser hur var och en har svarat och det sammanlagda resultatet både i siffror och grafiskt. Rapporterna kan enkelt konverteras till Excel.
Kontakta oss så berättar vi mer ->

Är du redo att skapa bättre event?