Statistik och rapporter vid event

Det finns mycket att hålla reda på inför ett event. Med Trippus får du all information och uppföljning som du behöver i ett samlat format, i realtid.
Boka demo

Få full kontroll över ditt event

Antal deltagare

Alla anmälda deltagare i realtid.

Närvarolista

Se exakt vilka som checkat in på ditt event.

Öppnade mejl och SMS

Få insyn i hur dina deltagare integrerat med mejl och SMS.

Ekonomi

Biljettintäkter, aktiviteter och ekonomisk avstämning.

Enkäter

Följ upp ditt event med enkäter och se resultatet i realtid.

Skräddarsydda rapporter

Skapa egna rapporter som passar ert behov och önskemål.

All information och uppföljning på ett ställe

Använd Trippus för att få tillgång till statistik över hela ditt event. Se antal anmälda deltagare, kapacitet på aktiviteter och biljetter. Få statistik över hur många av dina deltagare som inte dykt upp och vilka som har. All data som samlas in genereras i realtid och kan följas upp direkt och exporteras ur systemet.

Utifrån statistiken kan du snabbt agera, skicka påminnelser och delge information till externa parter.

Varför är statistik och rapporter viktigt för event?

Att ha tillgång till relevant statistik och rapporter är avgörande för att kunna bedöma hur ett evenemang har gått och för att kunna planera och förbättra framtida evenemang. Statistik och rapporter ger en överblick över allt från deltagarantal till intäkter och kostnader, och ger organisatörer viktig information om vilka åtgärder som behöver vidtas för att optimera eventuella vinster och minimera eventuella förluster.
Prata statistik med oss ->
Trading from a cheap AirBnBby Adam Nowakowski

Säg hejdå till Excelfiler

Glöm Excelfiler och tidskrävande redigering för varje enskild förfrågan. Skapa just den rapport som du behöver, eller ta fram anpassade rapporter för kollegor och leverantörer. Det är ineffektivt med ointressanta data, och kan dessutom vara problematiskt när det gäller dataskyddslagen, GDPR.

Är du redo att skapa bättre event?