Hybridstämma

En hybridstämma är en bolags- eller föreningsstämma som gör det möjligt för deltagare att medverka på distans. En hybridstämma kräver möjligheten att kunna rösta och kommentera på ett säkert sätt. Med Trippus lösningar för digitala möten och stämmor erbjuds du ett effektivt sätt att ta hand om hela flödet.

Inbjudan och anmälan till hybridstämma

Via digital inbjudan och anmälan till er hybridstämma samlar vi in de kontaktuppgifter som behövs för att genomföra er föreningsstämma eller bolagsstämma online. Vid behov kan vi identifiera aktieägaren/medlemmen eller ombudet via BankId, och ger möjlighet att ladda upp fullmakter om man röstar för någon annan.

Digital incheckning för att skapa röstlängd

Vid en fysisk stämma scannar vi in deltagarna när de anländer (alternativt prickar av mot en lista) för att få fram en röstlängd. Vid en hybrid- eller digital bolagsstämma ber vi deltagarna att checka in digitalt i stället. Anmälda deltagare får ett SMS med en länk som de klickar på för att komma till incheckningen.

Säkerhet och dokumentation

Hela flödet hanteras i digitala verktyg som säkerställer och dokumenterar vilka som är närvarande så att röstlängden blir korrekt. Frågor och röster samlas in digitalt i realtid och kan för full transparens visas på storbildsskärm och webbsändning så att deltagarna direkt kan se utfallet.

Hybridstämma för bolaget eller föreningen

Bolags- och föreningsstämmor passar utmärkt att genomföra digitalt. Med Trippus tar du effektivt och säkert hand om hela flödet, från inbjudan och anmälan till att stämman är genomförd. Vår tjänst för bolagsstämma på distans automatiserar framtagning av röstlängd och säkerställer att röstningen utförs säkert, snabbt och smidigt under er hybridstämma. Att anordna ett hybridmöte för er förenings- eller bolagsstämma har snabbt blivit ett nödvändigt alternativ.

Livesändning av er digitala bolagsstämma

Låt oss säkra upp leveransen! Vi hjälper till med livesändningen av er hybridstämma. Vi finns med på plats under genomförandet och ser till att släppa in de talare som ska prata under er hybridstämma, oavsett om de är på plats fysiskt eller deltar på distans. Genom en integration med streamingtjänsten Zoom säkerställs att endast behöriga kan följa sändningen.
Låt oss hjälpa er med bolagsstämman ->

Hybridstämma där allt sker direkt i verktyget

I Trippus tjänst för hybridstämmor ber deltagarna om ordet, ställer frågor och röstar direkt i verktyget. Stämmodeltagarna använder sina mobiltelefoner för att rösta om respektive punkt på dagordningen. Alla röstberättigade får ett SMS-meddelande med en personlig länk till den sida där röstning sker. Om stämmodeltagarna ska ges möjlighet till att göra yrkanden, ställa frågor eller be om ordet så görs det också i denna funktion.

Avstämning av anmälningar mot aktiebok

Ska ni genomföra en hybridstämma för ett noterat aktiebolag? Inkomna anmälningar stäms då av mot aktieboken för att fastställa hur många röster var och en har för att förbereda röstlängden. Anmälda ägare förs in i en preliminär röstlängd över vilka som är behöriga att rösta och som man sedan bockar av mot när man ser vilka som deltar i er digitala stämma.

Allmänt om hybridstämmor

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera frågan om nästa hybridstämma, eller om du vill se hur våra lösningar kan hantera era utmaningar kring ett hybridmöte på bästa sätt.

Är du redo att skapa bättre event?