Digital mässa och utställning

Med Trippus plattform för digitala mässor och utställningar kan deltagare och besökare få en interaktiv virtuell upplevelse utan att närvara fysiskt. Skapa montrar, interagera i möten och få pålitlig statistik och data om besökare och deltagare.

Skapa egen monter i en virtuell utställning

Trippus har tagit fram en lösning där det under en digital utställning är enkelt för utställarna att själva skapa sina montrar med den text, de videoklipp och den kontaktinformation de själva önskar. Genom att fylla i några textfält, välja färg på montern och ladda upp en logotyp är montern redo att ta emot besökare under en virtuell utställning eller digital mässa. Enkelheten underlättar för utställarna samtidigt som det minskar antalet supportfrågor till arrangören.

Enkelt och överblickbart för besökarna

En av de stora fördelarna med att arrangera en digital mässa eller utställning är överblickbarheten. I våra digitala mässor får ett stort antal montrar plats på en bildskärm och genom fritextsökningar och möjligheten att filtrera på olika kategorier är det aldrig svårt för besökaren att hitta till rätt monter.
Zoom (Video chat)by visuals

Digitala mässor och utställningar med smidig interaktion

För att interagera med utställarna på en digital mässa kan besökarna antingen:
- använda chatten och skriva direktmeddelanden till utställarna,
- ansluta via videosamtal för att tala direkt till utställarna (precis som på en fysisk mässa.)
LEAD SCANNING

Förbokade möten och lead management

Hur gör man som besökare på en digital mässa om man vill ha ett individuellt möte med en utställare? I plattformen kan besökaren boka in ett möte genom att välja en tillgänglig tid i utställarens kalender. En-till-en-mötet hamnar i både besökarens och utställarens personliga agenda och genomförs som ett videosamtal. Ett annat alternativ för besökaren är att lämna en intresseanmälan i montern och be om att bli kontaktad. Utställaren ser dessa förfrågningar i en rapport som hela tiden uppdateras automatiskt med nya förfrågningar.

Statistik och leads till utställare och arrangör

En stor fördel med digitala mässor och digitala utställningar är att de genererar mycket intressant statistik. Som arrangör får du en bra överblick över antalet inbjudna, anmälda, antalet som faktiskt gick in på mässgolvet och alla monterbesök. Vilka montrar besöks mest? Vilka deltagare är mest aktiva?

Utställare på en digital utställning kan ges tillgång till Trippus Utställarportal där de i realtid kan följa vilka av de inbjudna deltagarna som faktiskt gick på mässan.

Vilka besökte deras monter? Vilka lämnade en intresseanmälan? Utställarportalen är mycket lättanvänd och den aktiveras automatiskt när en utställare skapar sin monter.

Hur skapar vi en virtuell utställning eller mässa?

Med Trippus plattform för digitala mässor och utställningar, kan utställarna skapa sina virtuella montrar och fylla dem med innehåll. Besökarna på en digital mässa kan ta del av text- och videomaterial och interagera med utställarna via chat eller videosamtal – det blir väldigt likt en traditionell mässa!

Precis som på fysiska evenemang går det på digitala mässor att arbeta med förbokade möten och lead management i montrarna för att maximera nyttan och effektiviteten för utställare och besökare.

Den digitala världen ger även andra fördelar. Det blir till exempel enklare för besökare att hitta relevanta utställare på en digital utställning eller mässa.

Plattformens sökfunktion med fritextsökning och kategorisökning gör att det går snabbt att skapa en bra överblick, och problemet med att hinna till en monter i andra änden av lokalen löses med ett par musklick.
people dancing on stage with blue lightsby note thanun

Är du redo att skapa bättre event?