27 mars, 2024

GDPR och datasäkerhet vid event

I dagens digitala tidsålder har dataskydd, säkerhet och GDPR blivit centrala bekymmer för företag och organisationer över hela världen. För eventarrangörer är detta särskilt viktigt, med tanke på den känsliga information som samlas in från deltagare och andra intressenter. I denna artikel kommer vi att utforska hur GDPR och datasäkerhet påverkar eventbranschen samt hur arrangörer kan hantera dessa krav med hjälp av verktyg som Trippus.

Vad är GDPR?

GDPR, som står för General Data Protection Regulation, är en lagstiftning som infördes av Europeiska unionen för att stärka skyddet för individens personliga integritet och dataskydd. Syftet med GDPR är att ge individer ökad kontroll över sina personuppgifter samtidigt som det ställer strikta krav på organisationer och företag som behandlar sådana uppgifter.

Inom eventbranschen är GDPR av avgörande betydelse på grund av den omfattande insamlingen och hanteringen av personuppgifter. Eventarrangörer samlar in en mängd olika uppgifter från deltagare, inklusive namn, kontaktinformation, betalningsinformation och ibland även känslig information som personnummer och särskilda behov. Dessa uppgifter är avgörande för att effektivt organisera och genomföra evenemang, men de måste hanteras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

Arrangörer rapporterar att det är problematiskt att hantera personuppgifter

Många eventarrangörer har känt av de utmaningar som GDPR för med sig. Kraven på att hantera och skydda deltagarnas personuppgifter på ett säkert sätt kan vara komplexa och tidskrävande. Felaktig hantering av data kan leda till allvarliga konsekvenser och skada företagets rykte. Trots detta visar en studie från Eventsforce att majoriteten av arrangörer upplever problem med att möta GDPR-kraven.

Uppfyll GDPR med Trippus

Datahantering har blivit allt viktigare till följd av de uppdaterade cookie policyerna som infördes under början av 2024. För marknadsavdelningar har förstahandsdata växt ut till en central komponent i deras strategier till följd av denna förändring. Förstahandsdatan kan erhållas på flera olika sätt, däribland från deras egen hemsida, ifyllda formulär och såklart från event.

Numera vänder sig eventarrangör till de leverantörer av eventsystem som uppfyller kraven för GDPR. De leverantörer som inte når upp till aktuella regler och ramverk väljs bort, något som resulterat i att flera arrangörer byter system. Vi på Trippus erbjuder en komplett plattform för hantering av event, däribland registrering av deltagare, biljettförsäljning och insamling av data. Genom att använda Trippus kan arrangörer enkelt uppfylla GDPR-kraven genom att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt.

Servrar i Sverige

En av fördelarna med att använda Trippus är att plattformen använder servrar i Sverige för lagring av data. Detta innebär att personuppgifterna förblir inom EU och omfattas av de stränga dataskyddsbestämmelserna som fastställs i GDPR.

GDPR-avtal i registrering

Trippus erbjuder också möjligheten att inkludera GDPR-avtal vid registrering av deltagare. Detta innebär att deltagarna aktivt måste godkänna att deras personuppgifter används i enlighet med GDPR-ramverk, vilket ger arrangörer och deltagare en ytterligare trygghet.

Ökade krav på datasäkerhet

Utöver GDPR finns det även en allmän trend mot ökade krav på datasäkerhet. Trenden grundar sig i den oroväckande utvecklingen av dataintrång och cyberattacker, och eventbranschen är inget undantag. Det är viktigt att arrangörer tar datasäkerhet på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda deltagarnas information. Vi ser att myndigheter och andra eventarrangörer kräver att system säkerställer att den känsliga datan aldrig kommer ut i obehörigas händer.

För att säkerställa adekvat skydd av data är det nödvändigt att implementera robusta säkerhetsåtgärder, inklusive hantering av behörighetsnivåer och möjligheten att inaktivera eller ta bort åtkomst för användare, särskilt efter att de har avslutat sin anställning. Det är av yttersta vikt för organisationer att endast tillåta åtkomst till olika system för dem som verkligen behöver det.

Så skyddar du dig som arrangör mot dataintrång med Trippus

För att skydda sig mot dataintrång och säkerställa efterlevnad av GDPR-kraven rekommenderar vi att arrangörer använder Trippus. Med Trippus får du en säker plattform för hantering av evenemang och registrering av deltagare, samtidigt som du uppfyller de stränga kraven i GDPR. I slutändan är det avgörande att eventarrangörer tar dataskydd och säkerhet på allvar. Genom att använda verktyg som Trippus kan du säkerställa att dina evenemang hanteras på ett säkert och lagligt sätt, samtidigt som du skyddar deltagarnas personuppgifter.

Du ska inte behöva oroa dig för att uppgifter från ditt eventsystem ska läcka ut. Och vi instämmer till fullo. Med anledning av detta har Trippus vidtagit flera åtgärder för att leverera marknadens säkraste eventsystem med bevakning dygnet runt. Därutöver har vi implementera två tillvägagångsätt för organisationer att öka säkerheten vid inloggning i Trippus.

Single Sign On: Trippus erbjuder Single Sign-On (SSO) för att ge användarna en smidig och enhetlig inloggningsupplevelse över olika plattformar och system. Genom att implementera SSO kan användare logga in på Trippus-plattformen med sina befintliga uppgifter från andra system eller identitetsleverantörer. Detta eliminerar behovet av att hantera flera inloggningsuppgifter och ökar säkerheten genom att minska risken för lösenordsrelaterade problem och användarfel.

Multifaktorautentisering: Trippus har integrerat multifaktorautentisering (MFA) för att förstärka säkerheten för användarkonton. Med MFA krävs ytterligare verifieringssteg för att bekräfta användarens identitet utöver lösenordet, vilket vanligtvis innebär en tillfällig kod som skickas till användarens mobiltelefon eller e-postadress. Detta skyddar användarkonton mot obehörig åtkomst även om lösenordet skulle komprometteras, vilket gör det svårare för angripare att komma åt känslig information eller data.

Är du redo att skapa bättre event?