18 januari, 2023

Vad är event management och varför ska du använda det?

Du som ska planera och genomföra event har med stor sannolikhet sprungit på begreppet event management vid ett eller annat tillfälle. Termen kan verka bred, så vad innebär event management i praktiken och hur kan du använda det på ett effektivt sätt?

Vad är event management?

Event management handlar i grund och botten om att planera, genomföra och följa upp evenemang, mässor och möten, exempelvis konferenser och företagsevent. Med bra utförande kan arrangörer anordna framgångsrika och lönsamma event med god uppslutning och nöjda deltagare. Event management omfattar allt från inbjudan och hantering av deltagarregistreringar, kommunikation i form av utskick och påminnelser, säkra betalningslösningar och biljettförsäljning, genomförande, uppföljning, rapporter med mera.

Ett växande fenomen den senaste tiden har varit den digitala aspekten av event och hur tekniken ska nyttjas för att leverera mervärde. Vi ser att alltfler evenemang anordnas i hybridformat, det vill säga en kombination av deltagare på plats och digitalt. Fördelarna med dessa hybridevent är många, därav den ökade populariteten. En av fördelarna är att arrangörer kan nå fler deltagare, samtidigt som deltagarna slipper ta sig fram och tillbaka från lokalen. Därmed har möjligheterna att locka internationella deltagare ökat med hybridevent.

Varför ska du använda event management?

Att använda en bra plattform för event management är på sätt och vis en garanti för att ditt event har alla nycklar för att bli riktigt lyckat. Arrangörer vill inte chansa på en okänd leverantör då det exempelvis vore förödande med struliga betalningslösningar att den digitala eventplattformen skulle gå ner mitt i sändningen.

Med ett välfungerande och beprövat system för event management samlar du allt kring ditt event –före, under och efter evenemanget. En plattform som Trippus hjälper dig med eventet från start till slut för att du enkelt ska hålla koll och få kontroll över hela flödet.

Event management är en väsentlig faktor för framgångsrika event, vare sig eventet är stort eller litet, sker fysiskt, digitalt eller hybridformat.

När ska du använda event management?

Det ökade trycket på digitala och hybrida event har medfört att event i allmänhet blivit mer komplexa. Med ett event management-system får du överblick över hela eventet, från antalet anmälda deltagare till öppningsfrekvensen på dina utskick, och hur deltagarna svarade på dina enkäter.

Med lång erfarenhet av event har vi sett skräckexempel där det tydligt inte funnits något event management-system på plats.

Trippus – ledande inom event management

Trippus är ett ledande eventplaneringsverktyg som snabbt och enkelt hjälper dig att hantera event, möten, kurser och konferenser, i alla storlekar. I Trippus hittar du verktyg för alla delar av eventplaneringen, från inbjudan och information inför eventet, till bordsplaceringar och interaktion under eventet, till rapporter och uppföljningen efter evenemanget. Genom att hantera din administration på ett effektivt sätt har du alltid full kontroll och skapar ett engagemang hos dina besökare. Med Trippus plattform för event sköter du allt via en samlad plattform, redo att anpassas efter dina behov och önskemål, självklart GDPR-säkert.

Är du redo att skapa bättre event?