22 december, 2022

Årskrönika 2022: Låt oss utveckla branschen tillsammans

Några dagar kvar av 2022 och nu lägger vi allt större fokus på 2023, vad kan vi förvänta oss av detta spännande år? Mats Nyberg, VD på Trippus, ger sin syn på det gångna och kommande året.

Ja, inledningsvis så går vi för första gången på länge in i ett nytt år utan restriktioner, något som minst sagt påverkat Eventindustrin under en lång period. Detta gör att vi på Trippus upplever vår bästa period någonsin då våra kunder planerar för event på en nivå som mycket högre än tidigare. Kunderna har under 2022 deltagit i många fler fysiska event igen och allt tyder på att den trenden kommer fortsätta även under 2023.

Digitaliseringen inom branschen har påskyndats av pandemin och allt fler har upptäckt Event Management plattformar då de har insett hur positivt det påverkar både effektiviteten och professionalismen i eventhanteringen. Det finns flera typer av tjänster som kunderna numer känner är oumbärliga men vi ser att framför allt att Eventappen är något som arrangörerna ser som en nödvändighet i samband med event. Där samlar de all information gällande eventet, allt ifrån agenda, mötesdeltagare till biljetter och digitala matkuponger.

Vidare ser vi att fler tar nästa steg och efterfrågar blandningen av det fysiska och digitala, de efterfrågar hur man sammanför de bägge mötesformerna så att så många som möjligt kan nås på bästa sätt. Givetvis kommer det finnas event som är 100% fysiska men allt fler vi t ex ha någon form av digital möjlighet för fler ska kunna ta del av det som sker.

Nyligen genomfördes t ex The Sales Conference där många hundra deltog fysiskt på Globen Annexet samtidigt som flera tusen från 63 olika länder deltog digitalt, ett väldigt bra exempel på hur ett fantastiskt event når en bredare publik. Det behöver ju givetvis inte var av den digniteten utan kan lika gärna vara ett företagsinternt event där medarbetare från flera olika kontor på fysiskt skilda platser kan närvara på ett och samma event.

Bild från The Sales Conference 2022.

Att pandemin påverkat hur vi både arrangerar event och vad vi som deltagare förväntar oss av event är väldigt tydligt, vi på Trippus är övertygade om att det kommer bli ännu tydligare under 2023. Under 2022 gick vi i många fall tillbaka till hur det såg ut 2019 men många upptäckte att förväntningarna ändrats under den digitala utvecklingen. Där tror vi att arrangörerna 2023 bättre kommer att möta deltagarnas förväntningar på eventen och vi på Trippus kommer vara ännu bättre rustade för att bistå arrangörerna, med marknadsledande lösningar så att arrangörerna enbart behöver kommunicera med en leverantör som kan ta ansvar för alla delar av ett events olika plattformslösningar oavsett om det är kopplat till fysiska eller digitala besökare.

Så låt oss tillsammans diskutera hur vi utvecklar denna bransch framöver.

Vi ser fram emot ett fantastiskt 2023 och ser fram emot att mötas med er!

Är du redo att skapa bättre event?