Oppfølging og undersøkelser

Få tilbakemelding på arrangementet via direkte oppfølging via SMS eller e-post.
Book demo

Enkel oppfølging – nøkkelen til suksess

Har du lagt ned mye arbeid på å fullføre et event eller en konferanse? Har du gjort en oppfølging som mange ikke engang har reagert på, og som tar tid å kompilere og få resultatene ut av?

Med Trippus kan du få tilbakemelding på arrangementet gjennom direkte oppfølging via SMS eller e-post. Selvfølgelig kan du også gjøre andre undersøkelser i samme verktøy.

Egendefinerte spørreskjemaer med relevante spørsmål

Et vanlig problem med oppfølging via skjemaer er at deltakerne ofte kan krysse "ikke deltatt", når undersøkelsen er generell. Fordi all informasjon om hvem som deltok i aktivitetene og som bodde på hotellet i Trippus, kan du tilpasse spørreskjemaer med relevante spørsmål basert på mottakere. Det vil gi deg en høyere responsrate!

Du kan enkelt sette opp profesjonelle spørreskjemaer – velge mellom fritekst-svar, flervalgsspørsmål, avkrysningsbokser og gradering.

Rapport i sanntid resultat

Å oppdatere resultatene av undersøkelsene er tidkrevende. I Trippus kan du følge resultatene av spørreskjemaene kontinuerlig – automatisk oppdatert i en rapport. Du ser hvordan hver og en har svart og det kombinerte resultatet både i tall og grafikk. Rapportene kan enkelt konverteres til Excel.
Kontakt oss så forteller vi deg mer ->

Er du klar for å lage et bedre event?