Hybridevent

Få det beste fra to verdener med hybridbegivenheter. Bruk Trippus digitale pakkeløsning til å planlegge og gjennomføre hybride arrangementer – med både digitale og fysiske deltakere.
Book demo
Header image

Arranger hybrid event – plattform med alle verktøy

Et hybrid arrangement kombinerer fysisk deltakelse med eksterne digitale gjester. Med de digitale møtene og arrangementene som har blitt vanlig det siste året, har det kommet flere fordeler. Arrangører har nådd en mye større målgruppe og flere besøkende. Deltakerne har satt pris på effektiviteten ved å kunne delta digitalt. For å utnytte de positive sidene ved digital deltakelse også ved fysiske arrangementer, kreves det en kombinert løsning: Hybride event.
La oss i Trippus hjelpe deg med våre systemer og løsninger ->

Hvorfor bør du arrangere hybrid event?

Pandemien har endret måten vi ser på møter, event og konferanser på. Det å nå kunne koble seg digitalt har resultert i økt rekkevidde for arrangører, mens digitale deltakere kan delta eksternt uten å måtte reise.

Den nye standarden er nå vanligvis i hybridformat, og med god grunn. Sammen med utviklingen har behovet for nye løsninger blitt tydelig. Med Trippus får du en kraftig digital eventplattform med mulighet for interaksjon, mentometer og mange andre smarte funksjoner for å levere oppsiktsvekkende digitale opplevelser. Med gode verktøy kan arrangører gi den samme gode opplevelsen digitalt som på stedet.

Invitasjon til hybridevent

Med Trippus er det enkelt å lage ulike ruter inn i arrangementet avhengig av funksjonen til ulike deltakere. Uansett om de møter fysisk eller digitalt, om de har VIP-status, er sponsorer eller betalende deltakere, kan alle få en skreddersydd invitasjon og opplevelse.

Avhengig av om en deltaker skal delta på stedet eller eksternt, er det mulighet for å tilpasse hvilke opplysninger som skal legges inn ved påmelding. Det er også greit å ha setebegrensninger i den fysiske verden, men ubegrensede seter for digitale deltakere.

Ønsker du ulik prising avhengig av om deltakerne deltar på stedet eller eksternt? Vil du kombinere liveopptredenen med billetter for å kunne se arrangementet i etterkant? I Trippus er det enkelt å tilby ulike priser og rabatter og dermed gi deltakerne tilgang til ulike deler av arrangementet.
Les mer om invitasjoner og registreringssystemer for arrangementer ->

Hvordan lage et godt hybridevent?

Hybridevent tilbyr det beste fra to verdener. De som kan og vil delta fysisk kan være der og kjenne på stemningen når mange deler en opplevelse på samme sted.

Et rent digitalt arrangement foregår utelukkende med deltakere som deltar eksternt, via digitale løsninger. Det betyr at innhold, presentasjoner og interaksjoner kun kan skje med digitale verktøy. På et hybridevent må vi skape en god opplevelse både for de som deltar på stedet og de som deltar eksternt.

Sentralt i en hybridevent er å tenke todimensjonalt. Et spor må fokusere på den fysiske deltakeren og sikre at alt på stedet er godt planlagt. Men samtidig trengs det et alternativt konsept for det digitalt tilstedeværende. Når det fysiske publikumet har kaffepause, kan programmet rulle videre for de som møter digitalt. Et annet alternativ er å invitere til et eget møterom slik at de som deltar digitalt kan mingle med hverandre.

Skape engasjement under hybridevent

En sentral komponent for mange arrangementer er å få deltakerne med på ulike måter. Klarer du som arrangør å skape et miljø hvor alle føler seg velkommen, bekreftet og lyttet til, er også vurderinger og anmeldelser av arrangementet ofte positive.

Nøkkelen er å gi deltakere på stedet og eksternt samme mulighet til interaktjon slik at de får samme mulighet til å bidra til innholdet og føler at de har samme status.

Partnere og sponsorer kan presentere sine tilbud på andre måter når det skjer digitalt. Ettersom ingen fysiske bevegelser finner sted, kan du skape engasjement på andre måter. Det er vanlig at partnere organiserer egne programposter og såkalte breakout-økter.

Skal du arrangere et hybridmøte?

Stadig flere velger å ha sin stemme digitalt og på stedet. Vi i Trippus hjelper deg gjerne med et vellykket hybridmøte!
Les mer om hybridstemmer ->

Oppsummering – fordeler med hybridevent

Fordelene med å organisere et hybridevent er derfor mange. Noen av de viktigste er:
Deltakerne slipper å reise til arrangementet, og kan spare tid og penger
Bedre muligheter for sponsorer og partnere til å samhandle med deltakere
Mulighet for å invitere vesentlig flere enn kapasiteten til lokalet
Mulighet for høyere servicenivå og bedre samhandlingsmuligheter

Er du klar for å lage et bedre event?